Mimo różnorodności w wyborze rodzajów oświetlenia, jest pewien element, bez którego, coraz częściej, instalacja jakiegokolwiek źródła oświetlenia, byłaby niemożliwa, lub bezsensowna. Mowa tutaj o oprawie oświetleniowej, która jest swoistego rodzaju fundamentem podczas zaopatrywania budynku w energię świetlną.

Oprawa oświetleniowa, to system, która ma na celu zamocowanie źródła światła, lub połączenia go w kolejności z innymi źródłami.

Oprawy, możemy podzielić na różne rodzaje, na przykład:

- otwarte

- zamknięte

- wnętrzowe

- zewnętrzne

Oprawy spełniają wiele różnych funkcji, zazwyczaj maja one na celu połączenie poszczególnych elementów oprawy z instalacją. Potrafią one również skupiać, lub rozpraszać światło w odniesieniu do wybranego elementu. Stosuje się więc je w przypadku oświetlenia jakiegoś budynku. Jest wtedy możliwe oświetlenie go mocą kilku źródeł, skierowanych w tę samą stronę, bez względu na miejsce ich ustawienia.

Oprawy wykorzystywane są również, na różnego rodzaju, uroczystościach czy koncertach, ponieważ potrafią zmieniać kolor emitowanego światła, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Powodują one również ruchomość poszczególnych elementów, co gwarantuje możliwość różnych rozwiązań, bez mechanicznej ingerencji człowieka. Na przykład podczas koncertu, światło automatycznie zmienia swoje położenie z wykonawcy, na zespół i odwrotnie, a nawet co jakiś czas może zmieniać swoją barwę, migać, lub wygasać. Oprawa oświetleniowa więc, tworzy pewnego rodzaju zespół urządzeniem, którymi jednocześnie zarządza.

Poza zarządzaniem, oprawa może również dodatkowo zabezpieczać poszczególne źródła światła, na przykład, siatką, które klasycznie, z założenia, nie posiadają dodatkowej ochrony.

Oprawy oświetleniowe znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia. Spotkać się możemy z nimi na koncertach, imprezach okolicznościowych, ale również w samochodach, kopalniach, czy na statkach. Spełnia więc ona swoje zadanie pod względem użytkowym, ale w niektórych przypadkach, może być również elementem dekoracji. 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Sponsors