Jedną z najbardziej pożądanych, a jednocześnie niemożliwych rzeczy, jest użytkowanie jakiejś rzeczy, nie ujmując tym samym jej zasobom. Mówiąc krótko – jak używać, żeby nie zużywać? Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że jest to rzeczą niewykonalną, ale istnieje pewne zjawisko, które stwarza pozory takiej sytuacji. Są to odnawialne źródła energii.

Istotą odnawialnych źródeł energii jest fakt, iż użytkowanie ich nie powoduje znacznego ich ubytku, a może dokładniej mówiąc – deficytu. Chodzi tutaj o deficyt trwały, ponieważ zasoby takich surowców odnawiają się w krótkim czasie. Takie źródła energii są oczywiście tymi, które wygrywają ze źródłami, których produkcja nie nadąża za poziomem ich zużycia. Takie źródła nazywamy nieodnawialnymi.

Co więc zaliczyć możemy do źródeł odnawialnych? Najbardziej rozpowszechnionym, odnawialnym źródłem, jest woda. Kolejne źródła to wiatr (a dokładniej jego siła), energia geotermalna, biomasa i biopaliwa, ale również energia słoneczna.

Aby uzmysłowić sobie, jak ważne w dzisiejszym świecie stały się odnawialne źródła energii, warto zaznaczyć, że w Polsce nałożono nawet obowiązek zakupywania energii pochodzącej właśnie z tych źródeł. Miało to miejsce w 2005 roku i zostało udokumentowane w rozporządzeniu ministra gospodarki.

Energia odnawialna stała się ogromnym działem gospodarki i okazuje się, nie być tylko nazwą pewnego procesu, ale ogólnym zajęciem marketingowym. Powstały dziesiątki zarządzeń i badań dotyczących tej kategorii, a nawet instytuty zajmujące się tą sprawą. Nie wiadomo, jak daleko, w tym temacie badania te potrafią się rozwinąć. Może w najbliższym czasie całość energii wykorzystywanej na świecie pochodzić będzie z takich źródeł? Im bardziej będziemy dbać o środowisko, tym więcej korzyści będziemy mogli czerpać ze współpracy człowiek – ekosystem. Uzdrawiając takie instytucje, jak elektrownie, prowadzając alternatywne źródła tego typu, dajemy sobie szansę na większe bezpieczeństwo energetyczne. Wystarczy tylko przekonać ludzi, że wykorzystywanie w ten sposób naszego środowiska, nie ma na celu niszczenie go, ale współpracę, która na dłuższą metę, jest w stanie ochronić pewne jego elementy, zmniejszając szkodliwość podczas produkowania energii. 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Sponsors