Bezpieczeństwo energetyczne, to sprawa kluczowa podczas korzystania z energii różnego rodzaju. Pojęcie to jednak nie jest bezpośrednio związane ze sposobem użytkowania energii przez jej odbiorców, ale ma dosyć szersze, a jednak symboliczne znaczenie.

Bezpieczeństwo energetyczne to stan, który określany jest dla spokoju całego społeczeństwa i oznacza zapewnienie braku zagrożenia przerwaniem dostawy energii. Określa się go na odpowiedni okres poprzedzający, badając nieustannie złoża produktów potrzebnych do produkcji energii oraz pracy elektrowni.

W jaki sposób nasz kraj może chronić się przed nagłym ograniczeniem takiego bezpieczeństwa? Sprawą kluczową jest zapewnienie sobie dostaw paliw z różnych źródeł. Zapewnia nam to bezpieczeństwo ciągłości dostawy, nawet jeśli jedno ze źródeł ulegnie eliminacji. Niestety nie możemy ograniczyć uzależnienia naszego kraju od innych, ponieważ musimy zaspokajać zapotrzebowanie na gaz i ropę czy pomocy innych państw. Bezpieczeństwo energetyczne kładzie również nacisk, na jak największy stopień ubezpieczenia naszego kraju, w razie problemów. Mowa tutaj również o poszerzaniu rezerw, które w momencie rozrostu, wypełnić będzie można jak największą ilością surowca, które uruchomione zostaną w momencie kryzysu.

Bezpieczeństwo energetycznie niestety nie zależy tylko od zabezpieczeń naszego kraju i najgroźniejszym elementem jest fakt, iż w kwestii tej, uzależnieni jesteśmy od zaufania i raportów pochodzących z innych krajów, co mimo szczerych chęci politycznych, nie zawsze jest najlepszym ubezpieczeniem.

Najlepszym wyjściem, zależnym tylko od naszego kraju, jest magazynowanie surowców. Tak oto największe złoża ropy naftowej spotkać możemy w Adamowie, Płocku i Gdańsku. Największe magazyny gazu ziemnego natomiast – Brzeźnica, Husów, Strachocina czy Swarzów. 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Sponsors