Mimo, iż każdemu znane jest pojęcie energetyki, warto napisać, co w profesjonalnym języku, kryje się pod jego definicją. Energetyka to dział nauki i techniki, który zajmuje się przetwarzaniem różnych form energii w taką, którą łatwo wykorzystać do zasilania maszyn i urządzeń. Dzięki swojemu znaczeniu, energetyka i energia, stały się nieodłącznym elementem procesów przemysłowych i dlatego energetyka coraz częściej określana jest, jako gałąź różnego rodzaju przemysłu.

Dzięki swojemu rozrostowi, energetyka, lub coraz częściej przemysł energetyczny, podzielony został na dwie części:

- fabryki, w których różne źródła energii przetwarza się na ich postać gotową do wykorzystania, czyli, na przykład, elektrownie i ciepłownie

- system, który umożliwia transport gotowej już energii do odbiorcy, nazywany profesjonalnie energetyczną siecią przesyłową.

Skoro znamy już podział przemysłu energetycznego, warto zagłębić się w to, co naprawdę nam się przydaje, czyli odpowiedzieć na pytanie, w jakich postaciach, energia ta jest do nas dostarczana. W dzisiejszych czasach najczęściej wykorzystujemy energię:

- elektryczną, którą producenci dostarczają do nas za pomocą przewodów elektrycznych

- cieplną, dostarczaną do odbiorcy za pomocą nośnika, który transportuje ciepło, którymi zazwyczaj jest ogrzana woda lub para wodna.

Mimo, iż w dzisiejszym świecie, rola energetyki i energii jest nieoceniona, ponieważ trudno wyobrazić sobie nasze życie bez tego surowca, rzeczą przemawiająca przeciw elektrowniom i całemu przemysłowi energetycznemu, jest ochrona środowiska. Naukowcy twierdzą, iż dziedzina ta, o wiele bardziej niż inne, negatywnie oddziałuje, nie tylko na środowisko, ale również na zdrowie społeczeństwa. Oczywiście powstają już ekologiczne zamienniki zwykłych, trujących elektrowni, jednak trudno przekształcić istniejące już instytucje w te, bardziej dbające o środowisko. Jest to jednak zadanie, które nie jest obojętne członkom Unii Europejskiej, dla których temat ten, nadal jest gorący. Starają się oni połączyć politykę energetyczną i ekologiczną, ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę, że całkowite zmienienie czy wyeliminowanie szkodliwości tego zjawiska, jest niemożliwe. 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Sponsors