Energetyka słoneczna

Dodał admin Luty - 15 - 2013

Energetyka słoneczna, ściśle powiązana jest z opisywanymi już wcześniej procesami, ponieważ wykorzystuje do swojej pracy właśnie promienie słoneczne. Mimo, iż dużo zostało powiedziane już na temat poszczególnych komponentów, energetyka słoneczna obejmuje tak szeroki zakres zagadnień, że na pewno wiele jeszcze można w tym temacie napisać. Do dzieła!

Energetyka słoneczna, rozwija się w bardzo szybkim tempie, już od 13 lat. Specjalne pomiary i specjaliści twierdzą nawet, że co roku, wszelkie procesy powiązane z tego rodzaju energetyką, rozrastają się nawet o 40 procent.

Jest kilka sposobów, za pomocą których, energetyka słoneczna pozyskuje energię z promieni słonecznych. Do tych najbardziej rozpowszechnionych, zalicza się konwersję fotowoltaiczną, konwersję fototermiczną oraz konwersję fotochemiczną. Do mniej znanych zalicza się również termolizę wody i wieże słoneczne.

Konwersja fotowoltaiczna polega na bezpośredniej zamianie promieni słonecznych na energię elektryczną. Następna pozycja, czyli konwersja fototermiczna, to również bezpośrednia zamiana promieni słonecznych, jednak tylko na energię cieplną. Wykorzystuje się więc ją najczęściej do ogrzewania wody. Popularne są zarówno konwersje w małych zabudowaniach, czyli, na przykład, w domkach jednorodzinnych, ale również w większych budynkach, takich jak, całe dzielnice, a nawet miasta. Konwersja fotochemiczna, to przemiana energii świetlnej, na energię chemiczną. Termoliza wody natomiast, polega na wykorzystywaniu właściwości chemicznych pary wodnej, która pod wpływem określonej temperatury, dosłownie rozdziela się na tlen i wodór. Następnie, dla oddzielonych już pierwiastków, następuje ponowne ochłodzenie, co dzięki odpowiednim ich właściwościom, przekształca je w wodę. W ten sposób z pary wodnej, dzięki takim procesom, otrzymać możemy z powrotem czystą wodę. Wieże słoneczne, mimo swojej nazwy, nie posiłkują się stricte energią słoneczną. Są to zazwyczaj wysokie budowle, których celem jest wyłapanie jak największej „ilości” powietrza, ponieważ energię elektryczną produkuje się za pomocą energii ruchu powietrza. 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Sponsors