Dla wielu osób, które nie są już w stanie zmodernizować swoich domów, na różnego rodzaju inne wyjścia, takie jak dom energooszczędny czy dom pasywny, istnieją pewne dodatki do normalnych budowli, które dają im szansę na pewien rodzaj oszczędności w formie ekologicznej.

Jednymi z takich dodatków, są kolektory słoneczne, których obecność zanotować można już na wielu budynkach, nawet tych, starszej daty. Co to są więc kolektory słoneczne i do czego służą?

Kolektor słoneczny to urządzenie, którego zadaniem jest zamiana energii promieni słonecznych na ciepło, które wykorzystuje się w budynku, na którym kolektor taki został zainstalowany. Kolektory występują w różnych rodzajach i odmianach, tak więc wyróżnia się kolektory:

- płaskie (cieczowe, dwufazowe, gazowe)

- płaskie próżniowe

- skupiające

- specjalne

- próżniowo – rurowe.

Co dokładnie potrafi taki kolektor i jakie zadania spełnia?

- podgrzewanie wody

- chłodzenie budynków

- wspomaganie ogrzewania wewnątrz budynku.

Najczęściej, w naszych domach, wykorzystywane są kolektory płaskie, dlatego warto powiedzieć o nich coś więcej. Standardowy kolektor płaski, składa się z :

- pokrycia przezroczystego

- wymienników ciepła

- izolacji

- absorbera.

Na ile lat jest w stanie wystarczyć nam taki kolektor? W wielu przypadkach nawet do 25 lat. Najlepiej sprawdza się on w budynkach, w których rachunki za ciepłą wodę, znacznie przewyższają wszystkie inne – w takich sytuacjach, kolektory sprawdzają się najlepiej. Po zastosowaniu takiego kolektora, możemy być również spokojni o swój komfort, nawet w razie przerw w dostawach energii z zewnątrz. Dlatego wyjście takie, nie tylko jest oszczędne, ale gwarantuje nam spokój. 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Sponsors