Audyt energetyczny

Dodał admin Kwiecień - 30 - 2013

W dzisiejszych czasach coraz częściej możemy spotkać się z innowacjami, dotyczącymi każdej gałęzi gospodarki. Zmiany te, mają zazwyczaj jeden, z dwóch charakterów. Pierwszy to charakter czysto ekologiczny – czyli przekształcanie pewnych procesów na bardziej EKO, a drugi to proces oszczędnościowy, czyli wprowadzanie zmian w celach ekonomicznych. Do tych drugich należy właśnie audyt energetyczny.

Audyt energetyczny, to ekspertyza określająca szereg zmian, które w efekcie mają na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Audyt energetyczny, ma na celu zalecenie szeregu rozwiązań dla odbiorców, uwzględniając w nich, przede wszystkim, opłacalność czyli oszczędności. Audyt taki, może polegać również na udzielaniu opinii, które modernizacje wprowadzone i wykorzystywane w danym budynku, są opłacalne, a jeśli takie nie istnieją, to pokazać szereg możliwości najbardziej opłacalnych w konkretnym przypadku.

Audyt energetyczny określony został według elementów, które obowiązkowo powinien zawierać. Są to:

- określenie charakterystyki energetycznej budynku i określenie właściwości cieplnych

- wskazanie sposobów na modernizację budynku w temacie ogrzewania

- ocenę opłacalności wszystkich wskazanych metod

- wskazanie najbardziej odpowiedniej dla omawianego budynku.

Kto odpowiedzialny jest za wydanie takiego audytu? Powinna zrobić to osoba specjalnie wykwalifikowana, która nazywana jest audytorem ekonomicznym.

Dokładne zarządzenia opisujące zakres pracy audytora i zakres informacji, które powinny zostać zawarte w takim audycie, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

Dla niektórych osób, procedura stworzenia takiego audytu jest skomplikowana, jednak w efekcie, okazuje się opłacalna, ze względu na zyski i modernizacje pozwalające na oszczędności. 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Sponsors